بیست اسکریپت قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس اسکریپت

مهندس سلطانعلی سلطانی نژاد

  • − مسئول کمیته جنگل جهاد سازندگی گرگان

  • − مجری طرح های جنگلداری گرمابدشت و قلعه ماران

  • − مدیر جنگل آموزشی دکتر بهرام نیا ( شصت کلاته دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

  • − عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

Email:    Soltani112@yahoo.com