بیست اسکریپت قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس اسکریپت

مهندس نوروزعلی حسن عباسی

مهندس نوروزعلی حسن عباسیIMG_2010

  • زیست شناس

  • گیاه شناس و متخصص شناسایی و رده بندی گیاهان

  • عضوهیئت علمی دانشگاهعلوم کشاورزی و منابع طبیعی

  • محقق پالونیا

  • رئیس باغ گیاه شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

  • رئیس هرباریوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی